Singles TAMTAM
De wegwijzer voor singles!
Home
Uitgaansagenda
Speeddate-agenda
Activiteiten
Reizen
Dating
Singlesboek en cursus
Tips voor singles
Disclaimer
Contact
Sitemap
Disclaimer

Aansprakelijkheid

SinglesTAMTAM besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van type- en drukfouten. Mocht de op deze site gepubliceerde informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevatten, dan kan Singles TAMTAM niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende (directe dan wel indirecte) schade. Aan de op deze site geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend, en worden geheel voor eigen risico gebruikt.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, woord- en beeldmerken en alle overige materialen inclusief de combinaties daarvan berusten bij Singles TAMTAM, dan wel haar licentiegever(s). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Singles TAMTAM is het niet toegestaan (de intellectuele eigendomsrechten in) de website, of enig onderdeel daarvan, te kopiëren of op enig andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.

Informatie van derden

De website bevat informatie die van derden afkomstig is en bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Singles TAMTAM is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van en/of de toegang van deze websites.

Wijzigingen

Singles TAMTAM kan te allen tijde deze disclaimer aanpassen. Singles TAMTAM adviseert daarom deze disclaimer regelmatig te bekijken.

Privacy beleid

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.