disclaimer

Aansprakelijkheid

SinglesTAMTAM besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van type- en drukfouten. Mocht de op deze site gepubliceerde informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevatten, dan kan Singles TAMTAM niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende (directe dan wel indirecte) schade. Aan de op deze site geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend, en worden geheel voor eigen risico gebruikt.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, woord- en beeldmerken en alle overige materialen inclusief de combinaties daarvan berusten bij Singles TAMTAM, dan wel haar licentiegever(s). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Singles TAMTAM is het niet toegestaan (de intellectuele eigendomsrechten in) de website, of enig onderdeel daarvan, te kopiëren of op enig andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.

Informatie van derden

De website bevat informatie die van derden afkomstig is en bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Singles TAMTAM is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van en/of de toegang van deze websites.

Wijzigingen

Singles TAMTAM kan te allen tijde deze disclaimer aanpassen. Singles TAMTAM adviseert daarom deze disclaimer regelmatig te bekijken.

ontbreekt jouw website? laat het ons weten!